Charakter Akce

Jedná se o privátní jednodenní výjezd sportovních a klasických vozů převážně 70, 80-tých let. Jede se krásnou krajinou za běžného provozu a za dodržování veškerých dopravních pravidel. Přejezdy nemají stanovený rychlostní průměr a není potřeba speciální vybavení pro rallye, jen stopky, připadně satelitní čas. Trasa bude pro snadnou orientaci vyznačena na mapě. Důraz je kladen na příjemnou atmosféru a pohodu, ne na urputné zápolení. Nicméně řidičskou dovednost si oveřime ve slalomu pravidelnosti, při prujezdu fotobuňkou a také na uzavřeném okruhu v Pisku. Celková délka výjezdu bude asi 150 km, rozděleno do dvou přejezdových etap a již zmiňované pasáži na trati. Jednotlivé disciplíny a jízdy budou uvedeny na místě.  Atmosferu pohody završí kvalitní občerstvení, vždy v autentickém a stylovém prostředí. Dobové oblečení účastníků je vítáno!

Datum & místo srazu

23.6.2018, 8:00 – Sušice
(N:49° 236937, O:13° 523437)

Sraz je 23.6.2018 v 8:00 na parkovišti pekařství „Rendl“ (49° 236937, 13° 523437) před kruhovým objezdem při výjezdu ze Sušice směr Horažďovice. 
Administrativní přejimka proběhne v protější kavárně „The Coffeehouse“
budou rozdány podklady pro jízdu, drobné dárky pro účastníky.
Samozřejmě se zde nabízí skvělá káva a čerstvé pečivo přímo od zdroje.

Časový harmonogram

 8:00 –  sraz v Sušici na parkovišti pekárny Rendl
 přejimka a ranní občerstvení v kavárně "The Coffeehouse"
9:00 - rozprava, info k akci
9:15 - odjezd z parkoviště na misto startu na náměstí
9:30 - nástup vozů před startem na náměstí
10:00 - start z náměstí v Susici
10:15 -  slalom zkouška zručnosti, Sušice areal za STK
11:15 - zkouška přesnosti Svojšice
11:30 - oběd na zámku Horazdovice
13:00 - přejezd
15:00 - 18:00 - jízdy zručnosti, slalom na uzavřené trati v Písku
18:30 - cíl v Pisku, vyhlášení
individuláně moznost večeře,
rezervována stylova oldtimer restaurace "Na rozhledne" 


Jízda zručnosti v Sušici

V arealu za firmy KORAMEX v Susici
chceme zde ukazat take divakum nase veterany v akci.

Servis pro účastníky a poplatky

Pro uskutečnění naší akce musíme dohromady složit určitou hotovost. Z té se pak financuje:

pronájem uzavřené tratě,
organizační zázemí,
podklady pro jízdu,
startovní čísla, rallye nalepky
zabezpečení a uzavírka prostoru,
eqipment startu a dojezdu,
transport servis,
časomíra, fotobunky
propagace,
technické vybavení,
upomínkové dárky pro účastníky,
snídaně a oběd ve stylovém prostředí,
ceny atd.
(zaverecny raut v cene neni, nekteri musi odjet)

Na dvoučlenou posádku vozu vychází suma  1690 Kč, za každého dalšího člena
se počítá 250 Kč.

Trasa

Detailní trasa se pozdeji objevi zde:
Namesti - parkoviste KORAMEX, slalom
1. etapa
2. etapa


Startující

Převážná většina bude ze sedmdesátých a osmdesatych let a spise sportovního charakteru.  
Počet účastníků je organizačně omezený, se snahou o pestré startovni pole. Proto si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepotvrdit, bez dalšího udávání důvodu. Závěrečné vyhlašování podléhá ve výsledcích „koeficientu pořadatele“ (jde nám přeci především o zábavu) a z tohoto důvodu se jeví jakýkoliv "protest jako bezpředmětný". 


!!! Důležité !!!
Pořadatel nezajišťuje ubytování


Vyplněné přihlášky co možná nejdříve posílejte prosím pomocí formuláře ZDE a na emailovou adresu carclassicunited@gmail.com Pošlete prosím take foto vašeho vozu.
Podle počtu účastníků musime s předstihem zajistit rezervace, připravit podklady atd.

Startovní listina & Organizace

Předběžná startovní listina potvrzených účastníků s fotografií vozu bude aktualizována na našich stránkách. Výjezd organizuje nezávislá skupina majitelů a přátel klasických a sportovních aut ze Sušice, ale i vzdáleného okolí. Organizační tým bude postupně uveden.

Podmínky účasti, pravidla,
prohlášení o zodpovědnosti

- Akce se můžou zúčastnit vozy v náležitém technickém stavu, s platnou registrační značkou. Jedno jestli běžnou, nebo pro historická vozidla, českou nebo zahraniční.
- Při přejímce účastník předloží platný řidičský průkaz, platné doklady k startujícímu vozu a doklad pojištění povinného ručení za škody způsobené provozem vozidla.
- Vozidlo, které nesplňuje požadavky k provozu na veřejných komunikacích startovat nemůže.
- Označení vozu, nesmí zakrývat registrační značku.
- Povinné je dodržování pravidel silničního provozu na veřejných komunikacích. 
- Zrovna tak se vyžaduje ohleduplnost a opatrnost při jízdě na uzavřeném úseku, vylučující jakékoliv ohrožení vlastní či ostatních.
-  každý účastník (i majitel vozu) podniká jízdu na vlastní nebezpečí, během které nese sám veškerou občanskoprávní a trestní zodpovědnost za škody jím, nebo jeho vozem způsobené, včetně poškození vlastního vozu, a to ve všech směrech a oblastech i případného ručení při pojistných událostech, včetně újmy na zdraví vlastním či druhých a nemůže nárokovat úhradu finanční, ani jinou formu ručení u pořadatele této akce.
Toto zproštění zodpovědnosti pořádajícího platí i v případě, že vůz není vlastnictvím účastníka, nebo registrovaného držitele vozidla. 
Podpisem své přihlášky řidič a spolujezdec potvrzují souhlas s tímto prohlášením.

- Startující je povinnen řídit se příkazy pořadatele.
- V případě poruchy může účastník nechat vůz bezplatně transportovat na místo startu.
- Případný další transport je možný po ukončení akce na základě smluvné ceny.

Ustanovení

Po dobu akce se každý účastník zavazuje plnit výše uvedené propozice, především dodržovat pravidla provozu na veřejných komunikacích a dbát pokynů pořadatele. Účastník, majitel vozu, člen posádky, nebo doprovod nahradí veškeré škody jim v průběhu akce způsobené, ať se jedná o škody na pořadateli, ostatních účastnících, osobách nezúčastněných a jakékoliv další. Účastník, majitel vozu, člen posádky či doprovod nebude vymáhat případnou škodu na pořadateli. Podpisem přihlášky pak účastník potvrzuje, že je s propozicemi obeznámen, souhlasí a potvrzuje platnost ustanovení.

using allyou.net