>
>

Charakter Akce

Jedná se o privátní jednodenní výjezd sportovních a klasických vozů převážně 70, 80-tých let. Jede se krásnou krajinou za běžného provozu a za dodržování veškerých dopravních pravidel. Přejezdy nemají stanovený rychlostní průměr a není potřeba speciální vybavení pro rallye, jen stopky, připadně satelitní čas. Trasa bude pro snadnou orientaci vyznačena na mapě. Důraz je kladen především na příjemnou atmosféru a dobrou naládu, ne na urputné zápolení. Nicméně svou řidičskou dovednost si oveříme ve slalomu pravidelnosti, při průjezdu fotobuňkou a také na uzavřeném okruhu v Písku. Celková délka výjezdu bude asi 150 km. Je rozdělený do dvou přejezdových etap a již zmiňované pasáži na trati. Jednotlivé disciplíny a jízdy budou uvedeny na místě.  Atmosféru pohody završí kvalitní občerstvení, vždy v autentickém a stylovém prostředí. Dobové oblečení účastníků je vítáno!

Datum & místo srazu

22.6.2019, 8:00 – Sušice
(N:49° 236937, O:13° 523437)

Sraz je 22.6.2019 v 8:00 na parkovišti pekařství „Rendl“ (49° 236937, 13° 523437)
před kruhovým objezdem při výjezdu ze Sušice směr Horažďovice. 
Administrativní přejimka proběhne v protější kavárně „The Coffeehouse“
budou rozdány podklady pro jízdu, drobné dárky pro účastníky.
Samozřejmě se zde nabízí skvělá káva a čerstvé pečivo přímo od zdroje.

>

Časový harmonogram

 8:00 –  sraz v Sušici na parkovišti pekárny Rendl
 přejímka a ranní občerstvení v kavárně "The Coffeehouse"
9:00 - rozprava, info k akci
9:15 - odjezd z parkoviště na místo startu na náměstí
9:30 - nástup vozů před startem na náměstí
9:45 - start 1. etapy z náměstí v Sušici
9:50 - zkouška zručnosti 
10:15 - zkouška přesnosti, fotobunka Hlineny Ujezd
11:15 - 12:45 - oběd na zámku Lnare
14:00 - zkouška zručnosti
13:00 - 15:00 - 2. etapa, přejezd
15:00 - 18:00
- jízdy zručnosti, slalom na uzavřené trati v Písku
18:30 - cíl v Písku, vyhlášení
individuláně mimo akci pro účastníky možnost večeře,
rezervována stylová oldtimer restaurace "Na rozhledně" 


Servis pro účastníky a poplatky

Pro uskutečnění naší akce musíme dohromady složit určitou hotovost. Z té se pak financuje:

pronájem uzavřené tratě,
organizační zázemí,
podklady pro jízdu,
startovní čísla, rallye nálepky
zabezpečení a uzavírka prostoru,
equipment startu a dojezdu,
transport servis,
časomíra, fotobunky
propagace,
technické vybavení,
upomínkové dárky pro účastníky,
snídaně a oběd ve stylovém prostředí,
občerstvení na dráze,
ceny atd.
(zavěrečný raut v ceně není, nekteří odjízdejí)

Na dvoučlenou posádku vozu vychází suma  1950 Kč,
za každého dalšího člena se počítá 250 Kč.

Trasa


>

Startující vozy a organizacní kodex

Převážná většina aut bude ze sedmdesátých a osmdesátých let, sípše sportovního charakteru.  
Počet účastníků je organizačně omezený, se snahou o pestré startovní pole. Proto si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepotvrdit, bez dalšího udávání důvodu. Závěrečné vyhlašování vítězů (jsou vždy dva) podléhá nedefinovanému „koeficientu pořadatele“. (jde nám přeci především o zábavu). Už z tohoto důvodu se jeví jakýkoliv protest jako "bezpředmětný", vlastně to ještě nikdy nikoho ani nenapadlo.


!!! Důležité !!!
Pořadatel nezajišťuje ubytování


>

Vyplněné přihlášky co možná nejdříve posílejte prosím pomocí formuláře ZDE a na emailovou adresu carclassicunited@gmail.com Pošlete prosím také foto vašeho vozu.
Podle počtu účastníků musime s předstihem zajistit rezervace, připravit podklady atd.

Startovní listina & Organizace

Předběžná startovní listina s fotografií vozu bude aktualizována na našich stránkách.
Výjezd jako privátní akci účastníků organizuje nezávislá skupina majitelů
a přátel klasických a sportovních aut ze Sušice, ale i vzdáleného okolí.

>

Podmínky účasti, pravidla,
prohlášení o zodpovědnosti

- Akce se můžou zúčastnit vozy v náležitém technickém stavu, s platnou registrační značkou. Jedno jestli běžnou, nebo pro historická vozidla, českou nebo zahraniční.
- Při přejímce účastník předloží platný řidičský průkaz, platné doklady k startujícímu vozu a doklad pojištění povinného ručení za škody způsobené provozem vozidla.
- Vozidlo, které nesplňuje požadavky k provozu na veřejných komunikacích startovat nemůže.
- Označení vozu, nesmí zakrývat registrační značku.
- Povinné je dodržování pravidel silničního provozu na veřejných komunikacích. 
- Zrovna tak se vyžaduje ohleduplnost a opatrnost při jízdě na uzavřeném úseku, vylučující jakékoliv ohrožení vlastní či ostatních.
-  každý účastník (i majitel vozu) podniká jízdu na vlastní nebezpečí, během které nese sám veškerou občanskoprávní a trestní zodpovědnost za škody jím, nebo jeho vozem způsobené, včetně poškození vlastního vozu, a to ve všech směrech a oblastech i případného ručení při pojistných událostech, včetně újmy na zdraví vlastním či druhých a nemůže nárokovat úhradu finanční, ani jinou formu ručení u pořadatele této akce.
Toto zproštění zodpovědnosti pořádajícího platí i v případě, že vůz není vlastnictvím účastníka, nebo registrovaného držitele vozidla. 
Podpisem své přihlášky řidič a spolujezdec potvrzují souhlas s tímto prohlášením.

- Startující je povinnen řídit se příkazy pořadatele.
- V případě poruchy auta může účastník nechat vůz bezplatně transportovat na místo startu.
- Případný další transport je možný po ukončení akce na základě smluvné ceny.

Ustanovení

Po dobu akce se každý účastník zavazuje plnit výše uvedené propozice, především dodržovat pravidla provozu na veřejných komunikacích a dbát pokynů pořadatele. Účastník, majitel vozu, člen posádky, nebo doprovod nahradí veškeré škody jim v průběhu akce způsobené, ať se jedná o škody na pořadateli, ostatních účastnících, osobách nezúčastněných a jakékoliv další. Účastník, majitel vozu, člen posádky či doprovod nebude vymáhat případnou škodu na pořadateli. Podpisem přihlášky pak účastník potvrzuje, že je s propozicemi obeznámen, souhlasí a potvrzuje platnost ustanovení.

using allyou.net